home   acupunctuur          
 
  Acupunctuur  


TCG
Qi
Yin / Yang
Meridianen
5 Elementen


   


Yin / Yang

De oorsprong van Yin en Yang ligt duizenden jaren terug. Het Yin / Yang principe wordt voor het eerst genoemd in de I Ching, het boek der veranderingen. Dit is een klassieke tekst die stamt uit het oude China, van ongeveer 700 tot 1000 jaar voor Chr.

Het universum, het alles en niets, wordt de Tao genoemd. De Tao is de bron van alles én de bestemming van alles zonder begin en zonder einde.
Tao manifesteert zich in twee tegengestelde principes, yin en yang. Het zijn twee tegengestelde en complementaire krachten waarmee het universum zich laat zien. Deze twee krachten staan voor een dualistische werkelijkheid. Ze zijn onderling afhankelijk en de een kan niet zonder de ander. De Chinezen zeggen: het yin voedt het yang en het yang verlevendigt het yin. Ze bestaan in relatie met elkaar.
In een gezonde situatie zijn deze twee krachten constant met elkaar in beweging en ze houden elkaar in evenwicht. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en houden elkaar in stand.

Yin / Yang manifesteert zich volgens een aantal principes:

  • Het Yin /Yang principe is een dynamisch fenomeen, dat nooit stopt of gestopt kan worden.
  • Alle verschijnselen in het universum zijn gebonden aan de dynamiek van het
    Yin / Yang principe.
  • Iets kan pas Yin of Yang genoemd worden wanneer je het vergelijkt met iets anders.
  • Yin en Yang zijn onderling verbonden, ze houden elkaar onderling in evenwicht. Teveel Yang wordt afgeremd door Yin en omgekeerd.
  • Het absolute Yin of absolute Yang bestaat niet.

Niets in het universum is volledig Yin of volledig Yang. Het absolute Yin of absolute Yang bestaat niet. Er bestaat geen absoluut donker of licht. Iets wat Yang is, heeft altijd een Yin deel in zich en omgekeerd.
In het T'ai Chi symbool (rechts) is dit te zien aan de witte stip (yang) in het donkere gedeelte en de donkere stip (yin) in het lichte gedeelte.


Voorbeelden van yin / yang paren:

Yin

Yang

Vrouwelijk
Dal
Nacht
Rust
Donker
Lever
Long
Nieren
Ontvangen
Doen dalen
Binnen

Mannelijk
Berg
Dag
Activiteit
Licht
Galblaas
Dikke darm
Blaas
Geven
Doen stijgen
Buiten


Gezondheidsklachten kunnen ontstaan als een mens in zijn leven een te groot accent geeft aan Yin of aan Yang. Er ontstaan dan ontregelingen in het yin/yang evenwicht en er treedt disharmonie of ziekte op.

   

 

Waarom zou je enkel in een mannelijke God geloven? Een dag bestaat toch ook niet zonder een nacht?

Filosofia

--—-------------------------

 

Yin Yan Symbool

T'ai Chi symbool

 

--—-------------------------

 

 

yin_Yang_Haramein

Wetenschapper Nassim Haramein doet onderzoek naar het Unified Field en ontdekt het 3-D T'ai Chi Symbool dat ontstaat als natuurlijk gevolg van dynamische bewegingen in het universum.

-------------------------------

 
Disclaimer