home   acupunctuur          
 
  Acupunctuur  


TCG
Qi
Yin / Yang
Meridianen
5 Elementen

 

 

 

 


   


12 hoofdmeridianen met 12 verbindingsmeridianen

Meridianen worden ook wel energiebanen genoemd. Het zijn banen waardoor de energie zich in ons lichaam beweegt. Alle meridianen in het lichaam vormen samen een netwerk. De Chinezen noemen dit netwerk "Jing Luo Mai".

  • Jing: doorgeven of er doorheen gaan.
  • Luo: iets dat verbindt, een netwerk.
  • Mai: een holle structuur, een kanaal waar iets doorheen kan stromen.

De Jing-luo mai is dus een circulatiesysteem, bestaande uit banen of kanalen die bloed en Qi door het lichaam vervoeren. Er zijn 12 Jing Mai, de hoofdmeridianen en ook 12 Luo Mai, die de verbindingen maken tussen de 12 hoofdmeridianen.
De Luo Mai hebben nog verdere vertakkingen.

Als je het lichaam vergelijkt met een landschap, dan zijn de rivieren de meridianen. Het water is de energie die het land vruchtbaar maakt. Ons lichaam kent ontelbare meridianen, waarbinnen van oudsher twaalf hoofdmeridianen onderscheiden worden. Deze twaalf grote meridianen zijn weer onderverdeeld in 6 yangmeridianen en 6 yinmeridianen. Elke meridiaan is oa. verbonden met een orgaan en wordt naar dit verbonden orgaan genoemd. Deze hoofdmeridianen zorgen ervoor dat werkelijk alle delen van het lichaam ven energie worden voorzien. Het voortbestaan van het lichaam is afhankelijk van deze energietoevoer.

Ren mai en Du mai

De 6 yin- en 6 yangmeridianen verzamelen zicht uiteindelijk in twee nog grotere meridianen. Deze twee meridianen lopen over het midden van het lichaam. Aan de voorkant loopt het Conceptievat, ofwel de Renmai. Dit is het verzamelkanaal voor de yin energie. Aan de achterkant loopt het Gouverneursvat, de Dumai. Dit is het verzamelkanaal voor de yang energie.

Wondermeridianen

Dit zijn 8 speciale meridianen die resoneren op de wonderen van het leven: conceptie, zwangerschap, geboorte, groei door de verschillende levensfasen tot en met de ouderdom en tenslotte het sterven en doodgaan.
In de oudste boeken over Chinese Geneeskunde waren de wondermeridianen krachten die tot in de verste uithoeken van het lichaam werkten. Men beschouwde ze als dieper liggende lagen onder het leven van alledag. Men voelde dat ze de dagelijkse werkzaamheden doortrokken en de mens tijdens zijn slaap bewaakten. In volgende eeuwen dacht men ze meer in zones of oceanen van energie, breed gekanaliseerd in het lichaam.

Deze wondermeridianen spelen een rol in nieuwe en transformerende situaties in het leven. Je houdt de energie van deze wondermeridianen vitaal door uitdagingen op te pakken, veranderingen aan te gaan en moeilijke situaties niet uit de weg te gaan.

   Soms is het moeilijk iets vertrouwds, wat inmiddels
je groei niet meer dient, los
te laten.
Realiseer je op zo'n
ogenblik dat het einde van een rups het begin
betekent van een vlinder.

Filosofia

 

 

 

meridiaanpop2

 

 


 
Disclaimer