home   acupunctuur          
 
  Acupunctuur  


TCG
Qi
Yin / Yang
Meridianen
5 Elementen


   

 

De Vijf Elementen

De 5 elementen zijn symbolen voor de levensprocessen zoals ze in de natuur en het menselijke organisme verlopen. Deze theorie berust op het principe dat alle fenomenen in het universum het resultaat zijn van de beweging en verandering van de vijf elementen:

 • hout
 • vuur
 • aarde
 • metaal
 • water

Oorspronkelijk lag de nadruk van de theorie op politiek en wetenschappelijk vlak. Juiste timing voor bepaalde rituelen en troonopvolging werden vaak bepaald via de dynamiek van de vijf fazen. Pas later, in de vroege jaren na Christus, zijn de vijf fazen deel gaan uitmaken van de geneeskunde.
De vijf elementen kunnen op een zeer lgische wijze een verklaring geven voor de oorzaak en het gevolg van vele aandoeningen, waardoor we de ziektegeschiedenis van het lichaam beter kunnen begrijpen.

Associaties van de verschillende fasen:
De hout fase associëert men met de actieve functies in groei en ontwikkeling.
De vuur fase symboliseert alles wat een maximum aan activiteit ontwikkeld heeft.
Het metaal staat voor functies die in verval zijn.
Het water is een voorstelling van functies die tot rust gekomen zijn.
De aarde wijs op balans, evenwicht.

  Hout Vuur Aarde Metaal Water
richting
seizoen
klimaat
kleur
geur
smaak
yin orgaan
yang orgaan
oosten
lente
wind
groen
zuur
zuur
lever
galblaas
zuiden
zomer
hitte
rood
brand
bitter
hart
dunne darm
centrum
nazomer
vocht
geel
welruikend
zoet
milt
maag
westen
herfst
droogte
wit
ranzig
scherp
long
dikke darm
noorden
winter
koude
zwart
rot
zout
nier
blaas


Wetten van de vijf fasen

De interaktie tussen de vijf fasen verloopt volgens bepaalde cycli. Het gaat hier om beschrijvingen van bepaalde neigingen van transformatie binnen het netwerk van de vijf elementen. Dit is een schematische weergave en niet volledig en niet absoluut.
In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt gebruik gemaakt van de volgende cycli:

 • Sheng-cyclus, ofwel de voedende cyclus. (zie buitenste pijlen in afbeelding)
  Hout -> Vuur -> Aarde -> Metaal -> Water -> Hout
  Hout, vuur, aarde, metaal en water brengen elkaar voort volgens een steeds doorstromende beweging. Het ene voedt het andere.
  Elk element is moeder van een volgend element en tegelijk kind van het voorgaande element.

 • Co-cyclus, ofwel de controlerende cyclus. (zie pijlen midden in de cirkel)
  Evenwicht kan niet bewaard worden zonder de groei te beheersen. Daarom wordt elk element door een ander element onder controle gehouden.
  Hout -> Aarde, Aarde -> Water, Water -> Vuur, Vuur -> Metaal, Metaal -> Hout
 

5 elementen

Vijf elementen en de Co en Sheng-cyclus

 
   


Men kan niet eeuwig genieten van rust en vrede. Toch betekenen ongeluk en verstoring niet het einde. Als het gras door vuur verwoest is, komt het 's zomers toch weer op.

Bron onbekend

 
Disclaimer